Rekrutacja – składanie wniosków

Jeżeli nie złożyli Państwo jeszcze wniosku o przyjęcie do szkoły, informujemy, że istnieje możliwość przesłania skanów (zdjęć) wypełnionych dokumentów na adres mailowy szkoły (zakładka "Kontakt").