Lista Uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu na rok szkolny 2020/2021