Rekrutacja – składanie wniosków

Jeżeli nie złożyli Państwo jeszcze wniosku o przyjęcie do szkoły, informujemy, że istnieje możliwość przesłania skanów (zdjęć) wypełnionych dokumentów na adres mailowy szkoły (zakładka "Kontakt").

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. –
- 12.03.2020 r.
do godz. 15.00

01.06.2020r. –
- 05.06.2020 r. do godz. 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.04.2020 r.
do godz. 12.00

10.06.2020 r.

do godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27.04.2020 r.
do godz. 15.00

do 17.06.2020 r. godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2020 r.

godz. 12.00

19.06.2020 r.

godz. 12.00

 

Terminy mogą ulec zmianie!!!

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas I i klas wyższych niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. –
- 15.05.2020 r.
do godz. 15.00

do 10.07.2020 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy

 26.06.2020 r.-
 - 30.06.2020 r.

do godziny 15.00

Nie dotyczy
(kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.07.2020 r.
 o godz. 15.00

17.07. 2020 r.

do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 08.07. 2020 r.
do godziny 15.00

do 21.07.2020 r. do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09.07.2020 r.
 godz. 12.00

22.07.2020 r.

godz. 12.00

 

Terminy mogą ulec zmianie!!!

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły