Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021:

Przewodniczący: Oskar Mielcarz - 8a

Zastępca przewodniczącego: Julia Rybak 8b

Zastępca przewodniczącego: Lena Massalska - 7b