Harmonogram zebrań z rodzicami oraz terminów klasyfikacji

w roku szkolnym 2022/2023

6.09.2022

Zebranie z rodzicami

4.10.2022

Konsultacje z rodzicami

8.11.2022

Zebranie z rodzicami

6.12.2022

Konsultacje z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

10.01.2023

Konferencja klasyfikacyjna półroczna
Zebrania z rodzicami

7.03.2023

Konsultacje z rodzicami

4.04.2023

Zebranie z rodzicami

9.05.2023

Konsultacje z rodzicami. Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi

13.06.2023

Zebranie podsumowujące z rodzicami