Harmonogram zebrań z rodzicami oraz terminów klasyfikacji

w roku szkolnym 2021/2022

2.09.2021

kl. 6 - 8

 

Zebranie z rodzicami

7.09.2021

kl. 1

14.09.2021

kl. 2 - 5

5.10.2021

kl. 1 – 8

 

Konsultacje z rodzicami

9.11.2021

kl. 1 – 8

 

Zebranie z rodzicami

do 13.12.2021

kl. 1 – 8

 

Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi

14.12.2021

kl. 1 – 8

Konsultacje z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

do 14.01.2022

kl. 1 – 8

 

Wystawienie ocen półrocznych

18.01.2022

kl. 1 – 8

 

Konferencja klasyfikacyjna półroczna
Zebrania z rodzicami

8.03.2022

kl. 1 – 8

 

Zebranie z rodzicami

5.04.2022

kl. 1 – 8

 

Konsultacje z rodzicami

do 9.05.2022

kl. 1 – 8

 

Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi

10.05.2022

kl. 1 – 8

Konsultacje z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

do 31.05.2022

kl. 1 – 8

 

Wystawienie ocen przewidywanych rocznych

7.06.2022

kl. 1 – 8

 

Zebranie z rodzicami

do 13.06.2022

kl. 1 – 8

 

Wystawienie ocen rocznych

14.06.2022

kl. 1 – 8

 

Konferencja klasyfikacyjna roczna