Uwaga!

Od stycznia 2022 roku obiady finansowane przez MOPS będą realizowane dopiero po dostarczeniu aktualnej decyzji (poprzednia była ważna do grudnia 2021).