UWAGA!!!

Informujemy, iż od września 2019r. ulega zmianie wysokość dziennej stawki żywieniowej z kwoty 3,30zł na kwotę 3,20zł.

 

Pełny koszt obiadów w tym miesiącu wynosi:

20 dni x 3,20zł = 64,00zł

 

Płatność na konto szkoły:

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

do 10-go każdego miesiąca.

 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz za który miesiąc wnoszona jest opłata.

 

Zapisy dzieci na żywienie do poniedziałku 2 września:

- poprzez Librusa (kierownik świetlicy Barbara Latacz)

- osobiście w świetlicy szkolnej

 

Obiady wydawane już od wtorku 3 września.