Pełny koszt obiadów we wrześniu wynosi:

20 dni x 4,00zł = 80,00zł

Płatność na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca.

Bardzo prosimy zainteresowanych o zapisywanie dzieci na żywienie u wychowawców do czwartku 2.09.2021r.

Obiady będą wydawane od piątku (3.09).

Obiady finansowane przez MOPS będą realizowane tylko po dostarczeniu decyzji.