Pełny koszt obiadów w lutym wynosi:

20 dni x 3,20zł = 64,00zł

 

Płatność na konto szkoły:

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

do 10-go każdego miesiąca.

 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz za który miesiąc wnoszona jest opłata.