Pełny koszt obiadów we październiku wynosi:

21 dni x 4,00zł = 84,00zł

Płatność na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca.

 

Ewentualne  odliczenia z poprzedniego miesiąca będą przekazane indywidualnie poprzez Librus.