Pełny koszt obiadów w listopadzie 2022 wynosi:

19 dni x 4,00zł = 76,00 zł

Płatność na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca.

 

Ewentualne odliczenia z poprzedniego miesiąca będą przekazane indywidualnie poprzez Librus.