Stawka obiadowa od września 2020r. wynosi 4,00 zł

Pełny koszt obiadów we wrześniu wynosi:

20 dni x 4,00zł = 80,00zł

21 dni x 4,00zł = 84,00zł (klasa 7d)

 

Płatność na konto szkoły:

30 1020 2313 0000 3102 0579 6216

do 10-go każdego miesiąca.

 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz za który miesiąc wnoszona jest opłata.