Pełny koszt obiadów w lutym 2023 wynosi:

20 dni x 4,00zł = 80,00 zł

Płatność na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca.

 

Ewentualne odliczenia z poprzedniego miesiąca będą przekazane indywidualnie poprzez Librus.