Pełny koszt obiadów w maju 2023 wynosi:

17 dni x 4,50zł = 76,50 zł

Płatność na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca.

 

Ewentualne odliczenia z poprzedniego miesiąca będą przekazane indywidualnie poprzez Librus.