Pełny koszt obiadów w maju 2022 wynosi:

17 dni x 4,00zł = 68,00 zł

Płatność na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca.

 

Ewentualne odliczenia z poprzedniego miesiąca będą przekazane indywidualnie poprzez Librus.