Pełny koszt obiadów we wrześniu wynosi:

20 dni x 4,00zł = 80,00zł

Płatność na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca.

Bardzo prosimy zainteresowanych o zapisywanie dzieci na żywienie u wychowawców do czwartku 2.09.2021r.

Obiady będą wydawane od piątku (3.09).

Obiady finansowane przez MOPS będą realizowane tylko po dostarczeniu decyzji.

 

 

Informacja o kwocie za obiady w styczniu 2021 zostały przekazane indywidualnie poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Dzieci finansowane przez MOPS będą wpisane na listę po dostarczeniu decyzji administracyjnej na rok 2021.

Wpłaty za obiady należy dokonać do 22 stycznia.

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić najpóźniej w dniu odpisywanego obiadu do godziny 8:00 pod numer telefonu:

32 299 64 20 wew. 25