Pełny koszt obiadów w maju 2023 wynosi:

17 dni x 4,50zł = 76,50 zł

Płatność na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca.

 

Ewentualne odliczenia z poprzedniego miesiąca będą przekazane indywidualnie poprzez Librus.

 

UWAGA!

Od marca ulega zmianie cena obiadu na 4,50 zł

Uwaga!

Od stycznia 2022 roku obiady finansowane przez MOPS będą realizowane dopiero po dostarczeniu aktualnej decyzji (poprzednia była ważna do grudnia 2021).

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić najpóźniej w dniu odpisywanego obiadu do godziny 8:00 pod numer telefonu:

32 299 64 20 wew. 25