Oto jak nasi uczniowie stosują się do zadań i zaleceń nauczania zdalnego z wychowania fizycznego.