Start VideoGaleria

Uczniowie klas szóstych i piątych dzięki Ośrodkowi Działań Ekologicznych „Źródła” oraz dofinansowaniu z WFOŚ mieli okazję odwiedzić Podlesice – miejscowość w powiecie zawierciańskim.

Przepiękne położenie Podlesic na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej pozwoliło uczniom zgłębić wiedzę nt. zjawisk krasowych oraz flory i fauny tej części Polski.

Podczas warsztatów dzieci uczestniczyły w grach i zabawach terenowych, zdobywały Górę Zborów położoną w rezerwacie o tej samej nazwie oraz  odwiedziły Jaskinię Głęboką gdzie dowiedziały się jak powstają jaskinie krasowe i co w nich żyje.  W okolicach jaskini szukały kawałków kalcytu, który stał się ich pamiątką z wycieczki. Na koniec wyprawy uczniowie mieli możliwość wykonać kartkę pocztową z tego co znaleźli na szlaku spaceru.

Symbolem wycieczki stał się jednak szczawik zajęczy – roślina o smaku przypominającym szczaw.

Kierownik wycieczki M. Wydrzyńska

Więcej artykułów…