Samorząd Uczniowski jest w świetle obowiązującego prawa jednym z organów szkoły, niezależnym od organizacji oświatowej jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

Powołanie Samorządu Uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991roku. Zgodnie z jej zapisem Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy w demokratycznych wyborach wyłaniają swoich przedstawicieli zasiadających w organach SU.

Samorząd powinien być organizacja demokratyczną. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych procedur. Zarząd Samorządu Uczniowskiego reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Członkowie SU mają prawo i powinni rozwiązywać problemy uczniów, a także podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Rolę doradcy spełniają opiekunowie Samorządu.

W naszej szkole działalność SU opiera się głównie na tworzonym, co roku planie pracy samorządu, który jest opracowywany z pomocą opiekunów i zatwierdzany podczas zebrania Samorządu Uczniowskiego.

 

NASZE MOTTO:

SPRAW, ABY INNYM ŻYŁO SIĘ LEPIEJ

POMAGAMY PRZEDE WSZYSTKIM