Start Zajęcia dodatkowe 2018/19

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin zajęć

„Young Explorer” -zajęcia z j. angielskiego

Klasy 2b, 3a, 8b, 8a

Wojciech Abram

Poniedziałek 7:15-7:45

Wtorek 7:15-7:45

Czwartek 7:00-7:45

8:00-8:45 s.15

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego klasy 7-8

( według potrzeb)

Katarzyna Wojcieszak

Czwartek 8:00-8:45 s.5

Wtorek 14:50-15: 35 s.16

„Let’s learn”-zajęcia z j. angielskiego

Klasy 4-7

Agnieszka Perdak

Wtorek 7:15-8:00 s.18

Czwartek 7:00-7:45

Zajęcia z j. angielskiego

(konsultacje)

Klasy 1-2, 4-7

Marta Garncarz-Młyńczak

Piątek 14:40-15:35 s.16

„Klub miłośników śpiewu”- muzyka

Klasy 4-7

Agnieszka Perdak

Poniedziałek 14:40-15:35 s.18

„Uczymy się przyrody z przyjemnością”-Przyroda/Biologia (wymiennie)

Klasy 4a,5a,5b

Beata Przybyła

Czwartek 14:40-15:30 s.24

Zajęcia dodatkowe –rozwijające:

Ognisko misyjne

S. Martyna- Marlena Pytel

Poniedziałek 13:35-14:40 s.24

Wtorek 13:55-14:40

Zajęcia wyrównawcze- religia

Klasa 3a

S. Martyna- Marlena Pytel

Piątek 12:55-13:40 biblioteka

Warsztaty plastyczne

Beata Porada

Poniedziałek 14:00-24:45 s.5

Koło plastyczne „Artysta”

Beata Porada

Środa 13:45-15:00 s.5

Zajęcia wyrównawcze

Biologia/Przyroda

„ Z przyrodą za pan brat”

Klasy 4-8

Monika Wydrzyńska

Wtorek 14:50-15:35 s.25

Kółko Biologia „Młodzi naukowcy”

Klasy 7-8

Monika Wydrzyńska

Poniedziałek 17:00- 17:45 s.25

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Klasy 7-8

Anna Bednarska

Środa 14:40-15:35 s. 24

15:35-16:20

Zajęcia wspomagające

Koło chemiczne (wymiennie co 2 tyg.)

Klasy 7, 8

Małgorzata Musialik

Poniedziałek 13:55-14:40 s.25

14:40-15:35

SKS - zajęcia sportowe:

- piłka nożna

- tenis stołowy

Klasy 5-8

Grzegorz Bąk

Wtorek 15:35-16:20

s. gimnastyczna, korekcyjna

„SKS na wesoło”-zajęcia sportowe:

- tenis stołowy

- siatkówka

Klasy 4-8

Agnieszka Drozdowska

Wtorek 15:35-16:35

s. gimnastyczna, korekcyjna

SKS- zajęcia sportowe:

- piłka ręczna

- badminton

Klasy 4-5

Katarzyna Czajęcka

Czwartek 15:35-16:20

s. gimnastyczna, korekcyjna

Zajęcia pozalekcyjne- Wolontariat

Agnieszka Drozdowska

Czwartek 8:55-9:40

Zajęcia wyrównawcze

Klasy 1, 4

Renata Ręmpała

Poniedziałek 11:45-12:30

Czwartek 11:45-12:30

ZDW

(według potrzeb)

Klasa 2b

Ewa Geca

Środa 7:00-7:45 s.31

Zajęcia wyrównawcze/

Teatr

Klasy 4,8

Szczepan Dyrka

Wtorek 7:10- 7:15

15:40-17:00

Piątek 15:40-17:00

Zajęcia wyrównawcze/ kółko matematyczne „Mistrz matematyki”

Klasy 6-8

Agata Stępień

Wtorek 7:15-8:00 s.28

Zajęcia wyrównawcze

Klasy 4-5

Agata Stępień

Czwartek 8:00-8:45 s.25

Historia

Klasy 4-7

Małgorzata Polaniecka

Środa 13:55-14:40

ZDW

Klasy 5-8

Anna Krawczyk-Piętka

Poniedziałek 15:35-16:20 s.21

Wtorek 13:55-14:40

Zajęcia wyrównawcze- język polski

( co dwa tyg.)

Klasy 4-8

Liliana Laskowska

Wtorek 7:15-8:00

Zespół wokalny

(według potrzeb)

Liliana Laskowska

Poniedziałek 15:40-16:25

Zajęcia ze słabym uczniem

Klasy 1-3

Urszula Grzyb

Piątek 10:45-11:30 s.31

Zajęcia wyrównawcze- język polski

Klasy 4,6,7,8

(co 2 tyg.)

Tatiana Hankus

Poniedziałek 7:15-8:00

Czwartek 12:55-13:40

Młody Technik

Paweł Cembrzyński

Czwartek 15:40-16:25 s.20/s.28

Koło informatyczne

Klasy 4-8

Paweł Cembrzyński

Poniedziałek 7:00-7:45 s.20

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Klasy 1, 4

Anna Mirlak

Poniedziałek 10:45-11:30

s.26 /zielona świetlica

Zajęcia grafomotoryczne

Anna Mirlak

Środa 10:45-11:30 s.26

Zajęcia wyrównawcze z geografii

(według potrzeb)

Klasy 5-8

Ewa Suliga

Wtorek 15:35-16:20 s.24

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Izabella Słota

Poniedziałek 12:55-13:40

Czwartek 12:55-13:40

Zajęcia wyrównawcze

(co 2 tyg.)

Klasa 5b

Marzanna Socha

Poniedziałek 8:55-9:40 s.21

Zajęcia wyrównawcze

(co 2 tyg.)

Klasy 4-7

Marzanna Socha

Poniedziałek 14:40-15:35 s.17

Zajęcia wyrównawcze- język polski

Klas 4B

Hanna Czaja

Piątek 8:00-8:45 s.5