Start Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019


11.09.2018 – zebranie organizacyjne

9.10.2018 konsultacje

6.11.2018 zebranie zgodnie z tematyką ustaloną przez wychowawcę klasy

11.12.2018 konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w I półroczu

15.01.2019 – zebranie - podsumowanie klasyfikacji za I półrocze

5.03.2019 – konsultacje

2.04.2019 zebranie zgodnie z tematyką ustaloną przez wychowawcę klasy

7.05.2019 konsultacje – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – ocena roczna

28.05.2019 – zebranie – zapoznanie z przewidywanymi rocznymi ocenami