Start

Nowości

Wpieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej

Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej realizuje program finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. "Wpieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej" na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Program rozpoczyna się we wrześniu od przeprowadzenia w wybranych szkołach badań koniecznych do przygotowania programu szkoleniowego dla pracowników oświaty. W naszej szkole również zostaną przeprowadzone takie badania. Program dotyczy profilaktyki zdrowia psychicznego wśród uczniów, w szczególności działań zapobiegającym depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.  Ważnym celem programu jest podniesienie wiedzy i skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych  i prewencyjnych przez dyrektorów szkoł, psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów i rodziców.

 

Zdrowe odżywianie

26 września uczniowie klas pierwszych i drugich naszej  szkoły objęci Programem Profilaktyki Rozwoju Chorób Cywilizacyjnych uczestniczyli w wykładzie – prelekcji na temat zdrowego odżywiania.

Usłyszeli m.in. o tym, ile posiłków dziennie powinni spożywać i w jakich odstępach czasowych; jakie witaminy są im potrzebne do prawidłowego rozwoju i wzrostu i jak wkomponować je w kanapki do szkoły;  czemu lepiej pić wodę niż słodkie napoje  oraz  kiedy, najlepiej kłaść się spać, aby nie spóźniać się do szkoły.

 

Mamy nadzieję, że   wszyscy nasi uczniowie zastosują się do dobrych rad Pani prelegentki  i żadna choroba cywilizacyjna  ich nie  dotknie.

zdrowie01.jpg
zdrowie02.jpg
zdrowie03.jpg
zdrowie04.jpg
zdrowie05.jpg
zdrowie06.jpg
zdrowie07.jpg
zdrowie08.jpg
zdrowie09.jpg
zdrowie10.jpg
zdrowie11.jpg
zdrowie12.jpg
zdrowie13.jpg
zdrowie14.jpg
zdrowie15.jpg

 

konkurs EKO-BAJA

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI. Zadanie uczestników polega na stworzeniu bajki w formie komiksu z udziałem zwierząt jako głównych bohaterów. Dodatkowym elementem bajki powinien być morał o wydźwięku ekologicznym. Komiks może zostać wykonany w tradycyjnej wersji papierowej lub cyfrowej. Technika i format dowolna. Prace należy dostarczyć do nauczyciela plastyki Pani Beaty Porady do 13 października 2017r.wraz ze zgodą (zgoda do pobrania u Pani Beaty Porady).
 

Konkurs plastyczny - stop CYBERPRZEMOCY

Ogłaszamy konkurs plastyczny  na plakat pt. Stop CYBERPRZEMOCY. Technika wykonania dowolna ( liczy się pomysł, kreatywność i walory estetyczne), format A4 lub A3.Prace należy dostarczyć do 20 października do Pani Beaty Porady (nauczyciel plastyki).
 

Zdrowy styl życia

W czwartek, 21 września 2017 r., uczniowie klasy 2a uczestniczyli w warsztatach dotyczących zdrowego stylu życia. Prowadzące zajęcia studentki  ŚUM zwróciły uwagę dzieci, że jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest odpowiednio zbilansowana dieta połączona

z aktywnością fizyczną.

 

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom i zdrową owocową przekąskę.

zdrowie01.jpg
zdrowie02.jpg
zdrowie03.jpg
zdrowie04.jpg
zdrowie05.jpg
zdrowie06.jpg
zdrowie07.jpg
zdrowie08.jpg
zdrowie09.jpg
zdrowie10.jpg
zdrowie11.jpg

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożena

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

29 września 2017 r. po raz siódmy obchodzony będzie Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to dzień symboliczny, który ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
W naszej szkole również będzie sprawdzana "tabliczkowa wiedza"; każda osoba, która zda egzamin otrzyma tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację. Egzaminatorami będą młodsi uczniowie, którzy tworząc specjalne Patrole Egzaminacyjne, zaopatrzeni w losy przepytają starszych kolegów oraz nauczycieli.


logo_sdtm.jpg
plakat.jpg

 

Konkursy historyczne 2017/2018

 

Zapraszam do udziału w następujących konkursach historycznych:

1. Tragedia kopalni „Wujek” -Pamiętamy.” Forma plastyczna.

2. „Historia polskich symboli narodowych.” Test lub  praca plastyczna.  Konkurs płatny 7 zł od osoby w wybranej formie konkursowej.

3. Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”. Test lub praca plastyczna.  Konkurs płatny 7 zł od osoby w wybranej formie konkursowej.

4. „Niepodległa- tradycja i współczesność”. Praca plastyczna ”Niepodległość w oczach dziecka”. Praca fotograficzna „ Moje spojrzenie na Niepodległość”. Praca literacka „ Moje pierwsze spotkanie z niepodległością”.

5. „Rudna IV”. Konkurs na plakat na Jesień teatralną.

Wszystkie bliższe informacje u pani Małgorzaty Polanieckiej oraz przed salą 21.

Karty zgłoszeniowe i zasady regulaminu konkursów zostaną skserowane dla uczniów chętnych.

 

Przyjaciele w potrzebie

Nie wszyscy uczniowie mogli zacząć nowy rok szkolny w swoich szkołach. W pierwszym tygodniu gościliśmy w naszej szkole uczniów z Potulic, którym sierpniowa nawałnica utrudniła powrót do szkoły. Od 11 września uczyć się z nami będzie druga grupa, która przyjechała z Nakła.

20170907_110327.jpg
20170907_110340.jpg
20170907_110919.jpg
20170907_111344.jpg
20170907_111854.jpg
20170908_112435.jpg
20170908_112808.jpg
20170908_112819.jpg
20170908_113338.jpg
20170908_113419.jpg
20170908_113635.jpg

 

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017r.


Klasy I – godzina 8:30 –spotkanie w świetlicy

Klasy II-III godzina  9:25- spotkanie na boisku

Klasy IV godzina 10:25 spotkanie w „starych” salach – Kl.IV A-sala 31; Kl.IV B- sala 18; Kl.IV C- sala 17

Klasy V- VII godzina 10:25 spotkanie na boisku


Serdecznie zapraszamy!

 

 

Perełki architektury polskiej

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pn. PEREŁKI ARCHITEKTURY POLSKIEJ

Cel konkursu
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat zabytków architektury w różnych rejonach Polski oraz zwiększenie ich rozpoznawalności wśród uczniów sosnowieckich szkół.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia obiektu architektonicznego Polski.
Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z sosnowieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Dla biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodziców.

Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 3 fotografie w formacie 18x24.

5. Każde zdjęcie należy opisać imieniem i nazwiskiem autora oraz dołączyć krótką informację na temat sfotografowanego obiektu – nazwa, wiek, miejsce gdzie się znajduje, itp.
6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na organizatorów konkursu.
7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

8. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody
i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

Terminarz

Prace należy dostarczyć do nauczyciela plstyki do Pani Beaty Porady do 25 września 2017r. wraz z kartą zgłoszenia , która musi być podpisana przez rodzica bądź prawnego opiekuna . Karta do pobrania u nauczyciela.

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.10.2017r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu.

 

Pedagog/Psycholog

Mały Samorząd

Świetlica

Z galerii

Dzwonki

LekcjaGodzina
1 8:00 - 8:45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.45 - 12.30
6 12.45 - 13.30
7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
Ulti Clocks content