„Asiunia „Joanny Papuzińskiej  w klasie 3 a
 
Czytanie rozwija wyobraźnię dziecka i wzbogaca jego zasób słów, uczy empatii i pozytywnych zachowań.
Wspólne czytanie pogłębia relacje i sprawia, że czas spędzony razem staje się naprawdę wartościowy.