Po dziesięciu teoretycznych lekcjach nauki gry w szachy  w klasie 2b odbyły się ćwiczenia praktyczne. Dla większości  uczniów to było pierwsze spotkanie z prawdziwymi szachami. Bardzo podobały się im duże drewniane figury i z zaangażowaniem rozgrywali kolejne partie.