Konkurs - Czym jesteś szczęście?

 

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO CZYM JESTEŚ SZCZĘŚCIE?

organizowanego przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 19 z SOSNOWCA

pod honorowym patronatem ZAGŁĘBIOWSKIEJ MEDIATEKI

 

 

W związku z przypadającym na 20 marca

Międzynarodowym Dniem Szczęścia

zapraszamy uczniów klas II i III szkół podstawowych

do udziału w IX edycji międzyszkolnego konkursu poetyckiego

          POWIEDZIEĆ WIERSZEM

          pod hasłem  CZYM JESTEŚ SZCZĘŚCIE?

 

Cel główny:

 •  budowanie systemu wartości u dzieci.

Cele szczegółowe:

 •  rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji,
 • kształtowanie postaw twórczych wśród dzieci,
 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • odkrywanie młodych talentów,
 • postrzeganie i wyrażanie przeżyć językiem poezji,
 • stwarzanie możliwości publicznej prezentacji tekstów.

 

Regulamin konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 19 w Sosnowcu pod honorowym patronatem Zagłębiowskiej Mediateki.
 2. Adresatami i uczestnikami konkursu są uczniowie klas II i III szkół podstawowych.
 3. Rodzice uczniów są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia (załącznik nr 1) i przekazaniu go nauczycielowi zgłaszającemu ich dziecko do konkursu. Oświadczenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie.
 1. Czas trwania: od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r.
 2. Temat konkursu – Czym jesteś szczęście?
 3. Uczestnicy konkursu nadsyłają  wiersz dotyczący 
 4. Każdy wiersz musi mieć tytuł.
 5. Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, nie dłuższa niż 16 wersów.
 6. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
 7. Wiersz zgłoszony do konkursu musi być opatrzony metryczką:

- imię, nazwisko ucznia, klasa (nie rok urodzenia)

- adres placówki, telefon,

-  imię i nazwisko oraz e-mail nauczyciela, opiekuna prowadzącego.

 1. Utwory mogą być dostarczane bezpośrednio do szkoły w kopercie opisanej hasłem KONKURS POETYCKI lub przysyłane listownie  na adres szkoły, bądź elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 17 marca 2023 (w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpłynięcia, a nie stempla pocztowego)

 

 1. Organizator nie zwraca tekstu wiersza i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania go na szkolnej stronie internetowej oraz wykorzystania jako element dekoracji.

 

 1. Wiersze oceniane będą przez Jury powołane przez organizatora, w skład którego wejdą: nauczyciele języka polskiego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz bibliotekarze.

 

 1. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 2. O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną powiadomieni drogą elektroniczną 24 marca 2023 r.

 

 1. Nadesłane wiersze będą prezentowane publicznie w Zagłębiowskiej Mediatece ul. Kościelna 11 w Sosnowcu, Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 20  w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego oraz w Szkole Podstawowej nr 19  na tablicach okolicznościowych i/lub stronach internetowych wymienionych placówek.

 

 1. Uroczystość podsumowująca konkurs – spotkanie i nagrodzenie laureatów odbędzie się w Zagłębiowskiej Mediatece. O szczegółach uroczystości opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową.

 

Informacje ogólne

 1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej organizatora: www.sp19.sosnowiec.pl
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Prace konkursowe nie są zwracane uczestnikom i pozostają w posiadaniu organizatorów.
 4. W konkursie nie biorą udziału uczniowie ze szkoły organizatora (SP19).
 5. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu poetyckiego. Życzymy powodzenia!!!

Organizatorzy konkursu:

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej SP nr 19

Tel. kontaktowy  692 238 286

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

Oświadczenie Rodzica Ucznia

IX edycja międzyszkolnego konkursu poetyckiego

          POWIEDZIEĆ WIERSZEM

          pod hasłem  CZYM JESTEŚ SZCZĘŚCIE?

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …......................................................................... ucznia/uczennicy klasy ….…............. Szkoły……………………………………………………………………………………

w międzyszkolnym konkursie poetyckim  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 19 im Marii Skłodowskiej -  Curie w Sosnowcu pod honorowym patronatem Zagłębiowskiej Mediateki.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu międzyszkolnego konkursu poetyckiego POWIEDZIEĆ WIERSZEM pod hasłem CZYM JESTEŚ SZCZĘŚCIE? organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu pod honorowym patronatem Zagłębiowskiej Mediateki i akceptuję jego warunki.

 

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem szkoły przez Organizatora Konkursu na wystawach pokonkursowych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 19 oraz Zagłębiowskiej Mediatece ul. Kościelna 11 w Sosnowcu i Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 20 w Sosnowcu przy ul Piłsudskiego 19.

 

 1. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika (laureata) konkursu umieszczonego na stronach internetowych organizatorów.

                      

 

    miejscowość, data                                                                                        podpis rodziców (opiekunów dziecka)                                                     

 

 

 

Related Articles

 

Pedagog:

poniedziałek - 8:00-12:00

wtorek - 8:30-12:30

środa - 8:00-12:00

czwartek - 11:20-14:20

piątek - 8:00-12:00

 

Psycholog:

poniedziałek -

wtorek - 12:30-15:30

środa -

czwartek - 8:00-11:30

piątek - 8:00-11:30

 

Pielęgniarka:

poniedziałek - 7:30 - 11:30

wtorek -

środa - 7:30 - 11:30

czwartek -

piątek - 7:30 - 11:30

 

Biblioteka:

poniedziałek - 8:35 - 10:45; 11:45 - 13:45

wtorek - 8:30 - 9:30; 11:40 - 12:30;

13:00 - 13:30; 14:00 - 14:40; 15:10 - 15:30

środa - 8:35 - 10:00; 10.30 - 12:30

czwartek - nieczynna

piątek - 10:00 - 11:35

Sekretariat:

poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30

Free Joomla! templates by Engine Templates