Pełny koszt obiadów w grudniu 2022 wynosi:

16 dni x 4,00zł = 64,00 zł

Płatność na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca.

 

Ewentualne odliczenia z poprzedniego miesiąca będą przekazane indywidualnie poprzez Librus.