Wyniki konkursu wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie:
I miejsce

- Alicja Falkowska - 3b

- Adam Śladowski - 3b

- Paulina Miterska - 3a

II miejsce

- Jagoda Sikorska - 3a

III miejsce

- Paweł Kozak - 3a