Pełny koszt obiadów w marcu wynosi:

23 dni x 4,00zł = 92,00zł

Informacja o ewentualnych nadpłatach lub niedopłatach za poprzedni miesiąc będzie przekazana indywidualnie przez LIBRUS