Uwaga!

Od stycznia 2022 roku obiady finansowane przez MOPS będą realizowane dopiero po dostarczeniu aktualnej decyzji (poprzednia była ważna do grudnia 2021).

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić najpóźniej w dniu odpisywanego obiadu do godziny 8:00 pod numer telefonu:

32 299 64 20 wew. 25